اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
کد: 139909184795312020

نگاهی کوتاه به کتاب دو آموزه عرفانی: وجود، معرفت

کد: 139909184795312020

https://bit.ly/3gmFYMW

، قم , (اخبار رسمی): اندیشمندان علوم عقلی در حوزه‌های گوناگون عقلی، در گام آغازین بر سر تعریف ماهوی و شناخت چیستی علم و معرفت بر‌آمده اند.. نوشتار حاضر برای تبیین دو آموزه: وجود و معرفت (هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی) و بر اساس آراء اصیل و مبانی صریح عرفان نظری نگاشته شده است.

نگاهی کوتاه به کتاب دو آموزه عرفانی: وجود، معرفت
تبیین دو آموزه: وجود و معرفت (هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی) و بر اساس آراء اصیل و مبانی صریح عرفان نظری

شگفتا ماجرای وجود! حقیقتی رمزگونه و رازآلود که سال ها فکر و قلم اندیشمندان را به خود مشغول ساخته است؛ مفهومی که در عین سادگی و بداهت، پیچیده‌ترین مباحث نظری را به خود اختصاص داده است.

اگر از هر انسانی که بهره‌ای از هوش و درایت برده است، سؤال کنیم که هستی چیست و هستن کدام است، پاسخی درخور فهم خویش بیان خواهد کرد، ولی با این‌همه، تکلیف این واژه در دیار فیلسوفان و عارفان، چندان معلوم و آشکار نیست و پرسش‌های فراوانی درباره آن مطرح است:

آیا واژه وجود دارای مفهوم مشترکی است که قابل صدق بر خداوند سبحان و نیز مخلوقات اوست؟ آیا آن گاه که کلمه وجود را درباره خداوند به کار می‌بریم، به همان معنا درباره خویشتن و نیز دیگر موجودات به کار می‌بریم؟ اگر همه ماهیات به خاطر وجود، موجود شده‌اند، آیا خود وجود نیز در خارج موجود است؟

آیا موجودات امکانی، وجود خویش را از علت خویش گرفته‌اند یا از ناحیه ذات خود بدان متصف شده اند؟ اگر ممکنات از ناحیه علت بدانها وجود إعطا شده است، این اعطاء و بخشش چگونه است؟ آیا بخشی از وجود، علت از او جدا شده و به ممکنات سپرده شده است؟ آیا این وجود إعطایی، غیر از وجود علت است؟ آیا این اعطاء باعث کاستی در وجود علت نمی شود؟ ایا این اعطاء به معنای ایجاد وجود در ممکن است؟ آیا ممکن قبل از اعطای وجود به او موجود بوده است یا معدوم؟ آیا اساسا وجود قابل اعطاء و بخشش است؟

آیا وجود، حقیقتی واحد است یا به لحاظ موجودات متعدد، متکثر است؟ اگر وجود حقیقتی واحد است، وحدت آن از چه سنخ و چگونه است؟ آیا مفهوم وجود همانند دیگر اوصاف موجودات مانند وحدت، علم، حیات و … است یا مفهومی متمایز و جدا از این مفاهیم است؟ چرا فیلسوفان از اصالت وجود فراوان سخن می‌گویند، ولی سخنی از اصالت وحدت، اصالت علم و دیگر اوصاف موجودات گفته نشده است؟ و آیا اساسا تصور ما از واژه وجود تصوری به سزا و درست است؟ و آیا …

کاوش پیرامون این پرسش‌ها و ده‌ها پرسش دیگر درباره وجود، نیازمند کتابی مستقل و پُر برگ است، لیکن در این نوشتار ابتدا با گذری کوتاه به برخی آراء متکلمان و فیلسوفان درباره وجود و مباحث وابسته به آن، به تبیین دیدگاه عارفان در عرفان نظری بر اساس متون اصلی و منابع اصیل پرداخته شده است.

علم و آگاهی، حقیقتی که هر انسان هوشمند در درون خود آن را یافته و تجربه کرده است. آدمی با کمک علم و دانایی بر سر کشف چیستی و هستی خود و جهان اطراف خود و خداوند سبحان است. علم و معرفت در این نوشتار به معنای مطلق دانایی و درک است، نه رشته خاص علمی.

آموزه علم و آگاهی در علوم گوناگون عقلی مانند منطق، کلام، فلسفه و نیز در سامانه شهودی عارفان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و تحلیل‌ها و تعریف‌ها و تفسیرهای هریک از شاخه‌های علوم عقلی درباره علم و معرفت، فراخور رویکرد آن شاخه علمی، تأثیر چشم گیری در تأسیس برخی مسائل علمی و نیز حل پاره‌ای مشکلات علوم خواهد داشت.

اساسأ شناخت اشیاء و آگاهی به آنها، تصورات و تصدیقات، استنتاج و تولید فکر و نظر، تفهیم و تفاهم، بازسازی معانی و یادآوری، تجرید و تحلیل، تخلیط و ترکیب معانی و صورت‌ها، چگونه واقع می‌شوند؟ و در نهایت عقل چیست و ذهن کدام است؟ خیال چیست و جایگاه وهم کجاست؟ رابطه اینها با یکدیگر چگونه است؟ آیا این نیروهای ادراکی همه یک حقیقت هستند، ولی با نام‌های گونه‌گون یا حقائقی متفاوتند، لیکن برخاسته از یک حقیقت؟

این‌ها و ده‌ها سؤال و پرسش دقیق و دقیق‌تر، خرد و کلان همه درباره علم و معرفت، شناخت و آگاهی، با همه بداهت مفهومی آن، مطرح است و هنوز از پس سالها خردورزی و کنکاش‌های فراوان، بسیاری از ابعاد این مسأله، مبهم و ناشناخته است.

اندیشمندان علوم عقلی در حوزه‌های گوناگون عقلی، در گام آغازین بر سر تعریف ماهوی و شناخت چیستی علم و معرفت بر‌آمده اند.

دو آموزه شگرف وجود و معرفت در دو قلمرو فلسفه و عرفان، دو شاخه تنومند و دو مسأله محوری و بنیادی در علوم عقلی وشهودی است.

کمتر مسأله‌ای از مسائل فلسفه یا عرفان نظری را می‌توان یافت که مستقیم یا باواسطه با این دو آموزه رازآلود ارتباط نداشته باشند و به گونه‌ای در استنباط نتایج آنها تأثیرگذار نباشند.

از این رو، کاوش درباره این دو مسأله بنیادی در متون اصیل عرفان نظری از بایسته‌های پژوهشی است تا راه برای درک درست از آنها و نقد و تحلیل آنها فراهم آید.

علاقه مندان جهت دسترسی و خرید کتاب دو آموزه عرفانی: وجود، معرفت می‌توانند به سایت فروشگاه اینترنتی انتشارات آیت اشراق  مراجعه کنند.

### پایان خبر رسمی

اخبار رسمی هویت منتشر کننده را تایید می‌کند ولی مسئولیت صحت مطلب منتشر شده بر عهده ناشر است.

پروفایل ناشر گزارش تخلف
درباره منتشر کننده:

انتشارات آیت اشراق

کتابسرای اشراق در فضای لهیب طعنه‌ها و هجمه‌ها بر علیه کتب عرفانی و فلسفی در قم در سال ۱۳۷۲ تأسیس شد و بصورت تخصّصی در زمینه کتب عرفانی و فلسفی و اخلاقی شروع به فعالیت نمود و تلاش کرد دلبری این موضوعات را در عرصه فرهنگ پررنگ‌تر نماید. بعد از ۱۵ سال کسب تجربه در امر کتابفروشی در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ مجوز نشر به نام “آیت اشراق” با محوریّت کتب علوم عقلی و عرفانی شد.

اطلاعات تماس
[نمایش اطلاعات]
منتشر شده در سرویس:

نشریات و کتاب