ورزمان

سایر فعالیت‌های خدماتی
  • مراقبت‌های سلامتی برای ماسورهای حرفه‌ای در ورزمان

    پیشگیری از آسیب‌دیدگی انگشت شست ماسور

    به عنوان یک ماسور حرفه‌ای، بزرگترین خطری که مسیر شغلی را تهدید می‌کند، آسیب دیدن دست‌ها، مچ‌ها و شست‌ها است. آسیب‌دی ...

  • ماساژ چگونه به ورزشکاران کمک می‌کند؟

    شناگران و ماساژ ورزشی، یک ترکیب برنده

    تمرکز ماساژ ورزشی پس از ورزش شنا بر ماهیچه‌هایی است که هنگام شنا کردن درگیر بوده‌اند. معمولاً ماساژ ورزشی بیشتر از ۳ ...