کاله

صنایع غذایی و آشامیدنی
  • نگاهی به حرکت جسورانه کاله در رسانه‌های اجتماعی

    اینفلوئنسرها پشت فرمان اینستاگرام کاله

    برند کاله، یکی از برندهای فعال صنایع لبنی ایران در اقدامی جدید، مدیریت صفحه اینستاگرام خود را در اختیار اینفلوئنسرها ...