شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی ایران

نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی