معاونت امور اجتماعی و امور فرهنگی شهرداری تهران

موزه‌ها، گالری‌ها، فرهنگسراها، کتابخانه‌ها و مراکز فرهنگی