راهداری و حمل و نقل جاده ای

صنایع دانش‌بنیان و دارای فناوری پیشرفته همچون نانوتکنولوژی