رویداد
  • گفت وگو با مازیار رضا خانی از دست اندرکاران جشنواره خلاقیت در تبلیغات

    جشنواره ای که 35 سال با تاخیر برگزار می شود

    مازیار رضا خانی یکی از دست اندرکاران برگزاری جشنواره های مختلف است که به به عنوان یکی از دبیران جشنواره خلاقیت در تبلیغات ( 17مهرماه ) انتخاب شد ...

  • قاچاق لوازم آرایشی و بهداشتی

    قاچاق سالانه 500 هزار تن لوازم آرایشی و بهداشتی

    رئیس مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی درباره سهم بازار قاچاق محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور، گفت: قاچاق فرآورده های آرایشی و بهداشتی در ایران، سالا ...